Previous Next

Arulmigu Kailasanathar and Dakshinamurthy Temple - Gallery

Temple Photos

Govindhavadi_gurubhavan (1)
Govindhavadi_gurubhavan (1)
Govindhavadi_gurubhavan (10)
Govindhavadi_gurubhavan (11)
Govindhavadi_gurubhavan (12)
Govindhavadi_gurubhavan (13)
Govindhavadi_gurubhavan (14)
Govindhavadi_gurubhavan (15)
Govindhavadi_gurubhavan (2)
Govindhavadi_gurubhavan (3)
Govindhavadi_gurubhavan (4)
Govindhavadi_gurubhavan (5)
Govindhavadi_gurubhavan (6)
Govindhavadi_gurubhavan (7)
Govindhavadi_gurubhavan (8)
Govindhavadi_gurubhavan (9)